1อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 โดย นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

และ นายอนันตเดช โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นประธานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ตลอดจนถึง ข้าราชการ 

สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.นายางกลัก

อัพเดทเมื่อ : 20-06-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology