องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้เปิดให้เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการลานกีฬา

สนามกีฬา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ทำ MOU ร่วมกับ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 

และลานกีฬาที่อยู่ในตำบลนายางกลัก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

อัพเดทเมื่อ : 25-05-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology