ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ​ด้านอาชีพครั้งที่ 1

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่ววตำบลนายางกลัก ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

"กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ครั้งที่1" โดย นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ได้มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ อยู่วิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นประธานในพิธีและ

กล่าวเป็นโครงการ ครั้งนี้

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology