โครงการอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรและปศุสัตว์ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปูนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรและปศุสัตว์ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปูนา

โดย นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และนายอนันตเดช โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เป็นประธานและกล่าวเป็นโครงการฯ ในครั้งนี้

อัพเดทเมื่อ : 19-05-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology