กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณข้างถนน และให้บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดย นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และ นายอนันตเดช โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้าบริเวณข้างถนน และให้บริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อัพเดทเมื่อ : 17-03-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology