วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อัพเดทเมื่อ : 23-02-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology