ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากสถานการณ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน 2354 ช่วงระหว่างบ้านเสลี่ยงทอง ม.5 จุดเริ่มโครงการ และสิ้นสุดโครงการบริเวณตลาด ม.1นายางกลัก

เนื่องจากสถานการณ์การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน 2354 ช่วงระหว่างบ้านเสลี่ยงทอง ม.5 จุดเริ่มโครงการ และสิ้นสุดโครงการบริเวณตลาด ม.1นายางกลัก ทำให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนใกล้เคียงได้รับผลกระทบในการขาดแคลนน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ด้วยความเป็นห่วงจากท่านนายกวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้มอบหมายให้ทาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นายางกลัก จัดกำลังออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภค อีกยังได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำจากจังหวัดชัยภูมิ หมวดทางหลวงเทพสถิต หมวดทางหลวงจัตุรัส หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอำเภอซับใหญ่ และ ปภ.ภาค 5 นครราชสีมา ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนครับ ขอขอบคุณครับ

อัพเดทเมื่อ : 19-01-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology