โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดยท่านนายกวุฒิไกร ผิวขาว นายกอค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ผู้เล็งเห็นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในตำบลนายางกลัก และประชาชนที่สัญจรผ่าน จึงได้แต่งตั้งอาสามสมัครฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าเวรและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จุดดบริการประชาชน ณ จุดตรวจหลักสามแยกนายางกลัก และ จุดประสานงานที่ศูนย์บรรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมเฝ้าระวังทุกท่านครับ. และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์การใช้รถใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2565

อัพเดทเมื่อ : 04-01-2023 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology