กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดใหญ่นายางกลัก นำโดย ท่านนายกวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นไปด้วยดี ขอบคุณ สมาชิก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน กำลัง อพปร. อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมงานทุกท่านครับ

อัพเดทเมื่อ : 09-11-2022 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology