โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายยนต์ พันธ์ชมภู
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นายประเสริฐ จงจอหอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นายอนุวัตร วินาสันตุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
 
นายบุญกอง ปัดทุม
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology