หัวข้อ
วันที่
     ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 28-03-2019
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 21-11-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อบต.... 03-10-2017
     ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พ.ศ.2560... 03-10-2017
     โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ... 11-09-2017
     ปณิธานความดี ปีมหามงคล 16-11-2015
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห... 20-07-2015
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (น... 20-07-2015
     รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ร... 24-04-2015
     ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 16-10-2014
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ 15-10-2014
     ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560 01-10-2014
     ขอเชิญสัมผัสหมอก หยอกดอกกระเจียว เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี2557 13-06-2014
     ประชาสัมพันธ์เวบไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 17-07-2013
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 04-06-2013
     แจ้งการโอนเงิน อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน 16-05-2013
     พิธีเปิดงานเทศกาลดอกเจียวงาม ปี 2553 06-10-2010
     รู้จักวิธีสู้หวัด 2009 20-08-2009
     แผ่นพับรณรงค์เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009 03-08-2009
     จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า 03-08-2009
     คู่มือประชาชนเรื่องการป้องกันโรคใข้หวัดใหญ่ 2009 03-08-2009

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-874130
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology