ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรอง
 - ขั้นตอนการยื่นขอทำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล
 - ขั้นตอนการยื่นใบลา
 - แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
 - แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
 - แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ/ร้องเรียนต่างๆ
 - แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology