ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร กิจกรรม 5 ส.
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร ห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร ตู้ยาสามัญ และตู้ยาสมุนไพร
 - การพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร มอบทองเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน
 - รายงานการอบรมประจำปี 2561
 - ตารางสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการประจำปี 2561 (หน้า 1)
 - ตารางสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการประจำปี 2561 (หน้า 2)
 - ตารางสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการประจำปี 2561 ( หน้า 3)
 - ตารางสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการประจำปี 2561 ( หน้า 4)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : admin@nayangklak.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology