กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 08:00 น.

ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 ขึ้น ในวันนี้ (23 มิถุนายน 2565) 
 โดย นายดิเรก ปักเหนือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565 
ณ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมในครั้งนี้ มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนข้าราชการ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายางกลัก 
พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อสม.และพี่น้องชาวตำบลนายางกลัก 
ที่มาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดชุมชนบ้านนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
อัพเดทเมื่อ : 23-06-2022 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology