เตรียมความพร้อม เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนายางกลัก

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายางกลัก ทุกสาขา

ได้ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดห้องเรียน และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆนักเรียน ที่จะได้เริ่มเปิด ทำการเรียนการสอนในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นี้

อัพเดทเมื่อ : 10-06-2022 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology