งานแถลงข่าว เทศการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น
นายกวุฒิไกร ผิวขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก
มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อยู่วิเชียร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และคณะ
เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน เทศการท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
กำนันตำบลบ้านไร่ ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านไร่ทุกหมู่บ้านและตัวแทนชาวบ้าน ณ จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
อัพเดทเมื่อ : 09-06-2022 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology