องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดตั้งตู้ปันสุข 2564

เพื่อแบ่งปันน้ำใจกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่เดือดร้อนในสถานการณ์การระบาด COVID-19 

อัพเดทเมื่อ : 12-05-2021 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology