กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วย ที่รับเงินสดประจำปีงบประมาณ 2564

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 09-10-2020 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology