กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้แกผู้ยากไร้ ราย นายสันติ อารีย์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลาด

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 29-01-2021 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology