องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก นำโดย นายยนต์ พันธ์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก นายวิรุณ บุญเรือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้นำหมู่บ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ขอค

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 05-06-2020 13:36:19


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology