องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่เดือนร้อนในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 นำโดยนายกยนต์ พันธ์ุชมภู นายก อบต.นายางกลัก คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 28-05-2020 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology