ออกสำรวจภัยแล้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลนายางกลัก

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกยนต์  พันธุ์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สำรวจแหล่งน้ำในลำกระจวนที่ใช้ทำน้ำประปาให้ประชาชนปรากฏว่า แหล่งน้ำลำกระจวนแห้งขอดน้ำไม่เพียงพอที่จะได้ ฝายหัวสะพานก็แห้ง,ฝายคลองไทรก์แห้งขอด เช่นกัน ก็คงมีแต่ฝายเก็บน้ำบ้านบ้านเสลี่ยงทองที่มีน้ำอยู่จำนวนมากพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปาที่หมู่ ๑ บ้านนายางกลัก,หมู่ที่ ๑๖ บ้านเก้าสัมพันธ์ ได้ต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 26-03-2020 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-056033
E-mail : 6360901@dla.go.th
Copyright © 2020 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology